Scroll to top
website گرافیک

سایت رسمی Miodrag Perunovic

مایودرگ پرونویچ، از مشهورترین مربیان شطرنج دنیا، نیاز به درگاهی برای نمایش سوابق حرفه ای، شبیه سازی بازی ها، تصاویر شخصی و … داشت. علاوه بر این ها باید رسانه ای برای ارتباط با دانشجویان از سراسر جهان ایجاد می شد تا نمایش پیشرفت، صفحات شخصی و توصیه های آنها را در برگیرد.

طراحی با رویکرد ساده و شخصیت پردازانه انجام پذیرفت.

http://www.miodragperunovic.com/

 

  • Date

    January 1, 2015

  • Skills

    طراحی, HTML5, CSS

  • Client

    miodrag perunovic

Share project