Scroll to top
نشان گرافیک

لوگو تک نشین

تک نشین یک پایگاه اینترنتی فروش مبلمان است که در عین تازگی برخواسته از سابقه طولانی یک شرکت تولید مبلمان است: گروه صنعتی اطمینان. در نتیجه نشانه جدید نه تنها باید تازگی و انعطاف یک جوان را داشته باشد، بلکه باید قدرت و آشنایی سال ها تجربه را نیز همراه کند!

  • Date

    January 1, 2014

  • Skills

    طراحی

  • Client

    فروشگاه مبلمان تک نشین

Share project
Open Website