Scroll to top
پوستر پلاسکو پوستر پلاسکو
پوستر گرافیک

پوستر پلاسکو

پوستر پلاسکو ، در رثای آتش نشان هایی که سوختند و دل یک ملت را سوزاندند.

پلاسکو اولین بلندمرتبه تهران و در خیابان جمهوری، نماد و نشانه ای تمام عیار از دهه چهل تهران بود. در این پوستر سعی بر آن بوده تا با فاصله گذاری های کم، ترکیب تصاویر تیز و خام، رنگ بندی های واقع نما، فونت های درشت تیتر و تناسبات  غیر دقیق به فضای نمادین دهه چهل تهران نزدیک و با استفاده از عناصر عمودی زندان مانند پلاسکو، ترتیب رنگی پرچم ، ارجاعات تصویری آتش و گلستان گوشه از قهرمانی ملی این عزیزان نمایش داده شود. این اثر برای نمایشگاه گالری سفید به یادبود حادثه پلاسکوطراحی شد.

  • Date

    December 1, 2016

  • Skills

    طراحی، تصویر سازی

  • Client

    عرش دیس

Share project